Sunday, August 2, 2009

Rhona-isms Number 1

Dahil wala akong masulat, magpapa-uso ako ng Rhona-isms, mga walang kwentang one-liner tungkol sa mga bagay-bagay na pwede mong kontrahin o sangayunan:

Sometimes, you just need to see things in a different perspective. People are not "jobless", they are "job seekers". Hinde sya panget, nakalimutan lang mag-ayos.

What do you think?

Buy Me A Cup Of Coffee