Friday, August 7, 2009

Rhona-isms #3

Dahil wala akong masulat, magpapa-uso ako ng Rhona-isms, mga walang kwentang one-liner tungkol sa mga bagay-bagay na pwede mong kontrahin o sangayunan:
Four things that you cannot force on someone:
  1. Love
  2. Friendship
  3. Forgiveness
  4. Change

Buy Me A Cup Of Coffee