Thursday, August 6, 2009

Rhona-isms #2

Dahil wala akong masulat, magpapa-uso ako ng Rhona-isms, mga walang kwentang one-liner tungkol sa mga bagay-bagay na pwede mong kontrahin o sangayunan:

Bago mo gawin ang isang bagay, isipin mo muna:
After 10 years, would memory of this action make me cringe or would it make me smile/ laugh?


What do you think?


Buy Me A Cup Of Coffee